Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Αναπληρώτρια Διευθύντρια:

Κυριακή Κοιλάδη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

email: k.kiladi@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια:

  1. Για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
  2. Για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 404 141,  139
Fax: 2813 404 198
E-mail:  cprotection@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Κυριακή Κοιλάδη
Προιστάμενος Α΄τμήματος, ΠΕ Μηχανικών, Τηλ 2813 404 141,
E-mail: k.kiladi@apdkritis.gov.gr

Μιχάλης Γκοργκούλης,
Προιστάμενος Β΄τμήματος, ΠΕ Μηχανικών, Τηλ 2813 404 139,
e-mail:  m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PACES - Προμήθεια ειδών ιματισμού

Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης των ατόμων που θα συμμετάσχουν στην άσκηση και στις σχετικές δραστηριότητες του προγράμματος «Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters» (PACES)

Προμήθεια Γιλέκων Ασφαλείας για Άσκηση Πολιτικής Προστασίας

Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACES.

Ψηφιακές Αφίσες για δασικές πυρκαγιές

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΞΠ8ΟΡ1Θ-5Υ5
Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την απαγόρευση κυκλοφορίας για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών
18-05-2021 14:46:26    18-05-2021 14:46:26      29369/327/18-5-2021
ΩΓΥΩΟΡ1Θ-Ψ0Β
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
29-03-2021 11:23:15    29-03-2021 11:23:15      18334/185
Ψ7ΗΡΟΡ1Θ-ΛΞ3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
24-02-2021 14:59:07    24-02-2021 14:59:07      12352/124