Ιστορικά μετεωρολογικά στοιχεία της Νήσου Κρήτης

Ιστορικά Μετεωρολογικά Στοιχεία της Νήσου Κρήτης

 

 

Σύντομο Ιστορικό

Η παρακολούθηση και η μελέτη των υδάτινων πόρων της νήσου Κρήτης άρχισε το 1965 από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας και συνεχίστηκε έως το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Το έργο έχει την ονομασία Πρόγραμμα Υδρολογικής Έρευνας Κρήτης και χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό αριθμό 7681700.

Το εκδοθέν τεύχος περιλαμβάνει τα υδρομετεωρολογικά στοιχεία από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Τα στοιχεία αυτά είναι:

  1. Βροχομετρικά στοιχεία 56 σταθμών.
  2. Εξατμισιμετρικά στοιχεία 18 σταθμών.
  3. Στοιχεία θερμοκρασίας 16 σταθμών.
  4. Στοιχεία Ηλιοφάνειας 4 σταθμών
  5. Υδρομετρικά στοιχεία 48 συγκροτημάτων πηγών.
  6. Υδρομετρικά στοιχεία 26 χειμάρων.

 

Άνοιγμα και χρήση των ιστορικών υδρολογικών δεδομένων της Νήσου Κρήτης

Το 2016 στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα ανοιχτά δεδομένα δημιουργήθηκαν τα παρακάτω σύνολα δεδομένων στον κατάλογο ανοιχτών δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:

Το 2017 το Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών προχώρησε στη δημιουργία τριών χαρτών και ανέπτυξε τρεις εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα Ιστορικά Υδρολογικά  Δεδομένα της Νήσου Κρήτης του δικτύου των σταθμών της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων.

Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων

Εφαρμογή Μετεωρολογικών Δεδομένων

Ιστορία Χαρτών -Εφαρμογών Ιστορικών Υδρολογικών Δεδομένων Νήσου Κρήτης

Οι ιστορίες χαρτών χρησιμοποιούν τη γεωγραφία ως μέσο οργάνωσης και παρουσίασης πληροφοριών. Λένε την ιστορία ενός τόπου, γεγονότος, ζητήματος, τάσης ή μοτίβου σε γεωγραφικό πλαίσιο. Συνδυάζουν διαδραστικούς χάρτες με άλλο πλούσιο περιεχόμενο - κείμενο, φωτογραφίες, εικόνες μέσα από διαισθητικές εμπειρίες χρηστών.

 

 

Story Map στη Γεωπύλη