Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Οδικοί Κόμβοι

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Οδικοί Κόμβοι στην Κρήτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

KOMVOI

Σημειακή

Nom98, 2,2,c

Type,3,3,I

Type25,3,3,i

Κωδ. Νομού

Type (κλίμακα 1:100000)

Type25 (κλίμακα 1:250000)

Type = 178 & Type25 = 186 κόμβοι στο πρωτεύον οδικό δίκτυο

Type = 31 & Type25 = 185 κόμβοι στις συναντήσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος ή και τριτεύοντος δικτύου

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-30
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-22
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
239dfaf5-2ff1-4109-a147-b9a925358df4
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.439331054688 34.68185695177, 23.439331054688 35.758845928185, 26.526489257813 35.758845928185, 26.526489257813 34.68185695177))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα