ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΗΜΕΔ-ΚΗΣΚ)

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τρί, 13/04/2021 - 23:59

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΗΜΕΔ-ΚΗΣΚ)

Ανακοινώνεται ότι στις 12-04-2021, ημέρα Δευτέρα, θα γίνει κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για
τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2021.

Λεπτομέρειες βλέπε συνημμένα έγγραφα.